جزوه مکانیک سنگ دکتر کوروش شهریار

به همراه فصول ارائه شده
جزوه مکانیک سنگ
۱۰ مرداد ۱۳۹۵

جزوه دکتر کوروش شهریار به همراه فصول ارائه شده

/
ارسال شده توسط
/
دیدگاه ها0
/

جزوه حاضر قسمت عمده مطالب درس مکانیک سنگ را در بر میگیرد. در ارائه مطالب ضمن مراعات سر فصل مصوب درس، سعی شده مطالب مورد نیاز براي احاطه هر چه بیشتر دانشجویان گرامی به موضوع مکانیک سنگ در متن جزوه گنجانده شود. مطالب ارائه شده چکیده مباحثی است که در طول بیش از ۲۰ سال گذشته در دانشگاههاي مختلف به عنوان درس مکانیک سنگ و آزمایشگاه ارائه شده است.
در نیمه دوم قرن گذشته روابط بین علوم کاربردي و تئوریک به طور چشمگیري افزایش یافته است. زیرا در حل بسیاري از مسائل براي دسترسی به یک نتیجه مطلوب و قابل اطمینان، همکاريهاي مشترك بین شاخه هاي مختلف علوم لازم و ضروري بود. یکی از نمونههاي بارز چنین همکاريهایی علم مکانیک سنگ میباشد. احتیاج روز افزون جامعه بشري به مواد خام معدنی و منابع انرژي و لزوم استفاده از فضاهاي زیرزمینی درمناطق مسکونی و شهرهاي بزرگ و یا مقاصد نظامی باعث تولد شاخه اي جدید از علوم مهندسی به نام مکانیک سنگ گردید. اولین تعریف جامع از مکانیک سنگ در سال  ۱۹۶۶ توسط کمیته ملی مکانیک سنگ آمریکا ارائه گردید که در سال ۱۹۷۴ با تغییراتی به صورت زیر بیان شد.
مکانیک سنگ عبارت است از دانش نظری وعملی از رفتار مکانیکی سنگ یا آن بخش از علم مکانیک  که به واکنش سنگ در برابر میدان های نیرو از محیط فیزیکی اطراف مربوط می گردد در حال حاضر اصول مکانیک سنگ و روش های تحلیلی آن کاربرد وسیعی در زمینه های معدن، راه وساختمان، زمین شناسی، نفت و عمران پیداکرده است. جزوه حاضر توسط اقای دکتر کوروش شهریار،استاد رشته مکانیک سنگ دانشگاه امیرکبیر نوشته شده است و شامل مباحث مختلف مانند وضعیت تنش وکرنش در سنگ، معیارهای شکست، رده بندی مهندسی سنگ ها،تنش های برجا وشیب های سنگی می باشد

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

 • رابطه انسان و سنگ در طول تاریخ
 • تولد و توسعه علم مکانیک سنگ
 • زمینه های بکارگیری مکانیک سنگ

 

فصل دوم: وضعیت تنش در یک نقطه

 • وضعیت تنش در یک نقطه
 • تنش در اجسام دو بعدی (تنش صفحه ای)
 • تنش های اصلی و جهت آنها
 • روش های رسم دایره موهر
 • تحلیل کرنش
 • تنش صفحه ای
 • کرنش صفحه ای
 • کرنش حجمی
 • انرژی کرنشی
 • تنش و کرنش در حالت سه بعدی
 • روابط تنش ـ کرنش و ضرائب مربوطه
 • منحنی تنش ـ کرنش اجسام ایده آل
 • منحنی تنش ـ کرنش اجسام ایده آل
 • مولفه های تنش ـ کرنش در محورهای مختصات قطبی
 • دوایرموهر برای شرایط مختلف بارگذاری

فصل سوم: معیارهای شکست

 • سطوح شکست (صفحه های شکست
 • شکست ( تسلیم) تحت اثر تنشهای چند محوره
 • معیار تنش کششی ماکزیمم
 • معیار تنش برشی ماکزیمم
 • معیار کولمب
 • معیار موهر
 • معیار گریفیت
 • معیارهای تجربی مقاومت
 • معیار شکست تجربی هوک و براون
 • معیار بیناویسکی برای ماده سنگ (۱۹۷۴)

 

فصل چهارم: خصوصیات مکانیکی سنگ بکر یا ماده سنگ

 • انواع مدول الاستیسیته
 • محنی کامل تنش کرنش سنگ
 • عوامل موثر بر مقاومت سنگ در بارگذاری
 • تاثیر فشار آب منافذ سنگ بر روی مقاومت آن
 • رفتار شاخص سنگ ها در فشارهای محدود کننده
 • خواص فیزیکی سنگ
 • عوامل موثر بر رفتارهای مکانیکی سنگ
 • تاثیر عوامل هوازدگی و دگرسانی بر رفتار سنگ
 • تاثیرات حرارت بر مقاومت سنگ

 

فصل پنجم: رده بندی مهندسی سنگ

 • رده بندی مهندسی سنگ بکر
 • رده بندی مهندسی سنگ ها در مکانیک سنگ
 • رده بندی سنگ بکر
 • رده بندی سنگ بکر بر اساس شکل منحنی تنش ـ کرنش آنها
 • رده بندی توده سنگ برای مقاصد مهندسی
 • رده بندی ژئومکانیک یا RMR
 • رده بندی Q
 • وجود ساختمانی بزرگ مقیاس یا مهم در داخل سنگ ها
 • روش های بهسازی سنگ

 

فصل ششم: تنشهای درجا

 • تنشهای درجا یا طبیعی
 • تخمین تنشهای قائم و افقی در عمق زمین
 • تنشهای درجای افقی
 • تئوری الاستیسته
 • عوامل موثر در وضعیت تنش درجا

 

فصل هفتم: توزیع تنش در اطراف کارهای معدنی

 • مقایسه بین جریان آب و مسیر تنشهای اصلی
 • ملاحظات در مورد فرمول توزیع تنش
 • توزیع تنش در اطراف کارهای معدنی بیضی شکل

 

فصل هشتم: شیبها در حفریات معادن روباز

 • شکست شیبها
 • گسیختگی دایرهای شکل پله ها
 • انواع شکست در شیب پله های معادن روباز
 • فاکتورهای پایداری شیب های معادن روباز
 • تعیین تنشها در شیبها
 • مراجع درس مکانیک سنگ

 

این جزوه در ۳۲۰ صفحه برای شما عزیزان قرار داده شده است.

حجم فایل ۲٫۰۹ مگا بایت

پسورد فایل: www.pupuol.com

لینک دانلود مستقیم

ارسال پاسخ