بیوگرافی

خسروی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ از دانشگاه تربیت مدرس. امیدوارم مطالبی که در سایت قرار میگیره مفید واقع بشه.